Nieuws - 18 december 2016
Rijksbouwmeester reikte #AvhJPrijs 2016 uit aan Koen van Velsen.

Afgelopen donderdag ontving architect Koen van Velsen (1952) de Architect van het Jaar Prijs 2016. Dat vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Mosa Architectural Center op IJburg, voorafgegaan door de uitreiking van de Jonge Architecten Prijs 2016.
Organisator Kees van der Hoeven opende de middag, waarna Bernard Hulsman namens de jury alle inzendingen voor de competitie besprak en de drie prijzen voor de jonge architecten bekendmaakte. Zie > hier voor het verslag van het eerste deel van de middag.

In het publiek ziet u hierboven al de belangrijkste protagonisten van het tweede gedeelte van de middag: laureaat Koen van Velsen zelf, met daarnaast zijn echtgenote en verder de architecten Jeroen van Schooten en Rijksbouwmeester Floris Alkemade die hem bij deze speciale gelegenheid zullen toespreken.

Jeroen van Schooten beet het spits af met een beeldend overzicht van de reizen die hij samen met Koen heeft gemaakt. Eerst als medewerker van het architectenbureau, maar later als goede vriend en collega. Ze wisselden achteraf telkens de beelden uit die ze elk hadden verzameld, en Jeroen besprak een serie van door Koen gemaakte foto's.
Aan de onderwerpen was goed te zien waar de voorliefdes van Koen liggen: te beginnen met eten, maar vervolgens al snel naar de detaillering van historische en nieuwe metselwerk- en natuursteenverbanden, van straatwerk inclusief de daarin opgenomen metalen roosters en later - tijdens zijn Spoorbouwmeesterschap - zijn speciale interesse voor automaten, vuilnisbakken en andere zaken die direct met stations te maken hebben.
Koen blijkt onderweg altijd op zoek te zijn naar verrassende voorbeelden om zijn opdrachtgevers hier te kunnen laten zien dat het anders, maar vooral ook beter kan. Bekijk hier nog eens rustig alle besproken beelden in > pdf, en zodra we de ruwe filmversie hebben van Jeroens ontspannen speech zullen we die hier ook online opnemen.

Vervolgens hield Rijksbouwmeester Floris Alkemade een korte toespraak, overigens zonder daarbij beeld te gebruiken. Echter, in zorgvuldig gekozen bewoorderingen verwoordde hij zijn respect voor Koen van Velsen als architect en als persoon. Als vakman in ontwerp en detaillering, mede aan de hand van het recent gebouwde stationsproject in Breda, hoe dat de stad heeft geheeld en verrijkt, maar hij noemde ook het entreepaviljoen bij Paleis het Loo met de verfijnde oplossingen voor materiaal, licht en reflectie die Koen daar heeft toegepast. Een architect om bewondering voor te hebben. En met name dat aspect kwam terug in het afsluitende gedeelte van zijn toespraak, waarin hij een moment van twintig jaar geleden naar voren haalde uit een regenachtige avondwandeling die hem, samen met Rem Koolhaas tot bij Koens bisocoop op het Schouwburgplein bracht. Waar ook Rem bekende dat hij een groot zwak had voor Van Velsen, niet alleen voor zijn vakmanschap, maar ook voor zijn geheel eigen en onafhankelijke positie in het discours, het vak en de architectuur in Nederland.

Het was een mooie en ontroerende introductie voor de feitelijke pijsuitreiking aan Koen, die later nog werd aangevuld met de tastbare geldprijs van € 5.000,- die voor de tiende keer verbonden is aan deze prijs. Ter beschikking gesteld door onze trouwe sponsor Kawneer (voorheen Alcoa Architectuursystemen) uit Harderwijk en als gebruikelijk overhandigd door Richard Meyer van Kawneer.

Tenslotte kreeg Koen van Velsen zelf nog de microfoon voor een kort dankwoord. Hij maakte duidelijk dat hij zijn werk niet alleen doet en dat hij zonderen anderen niet zoveel voor elkaar zou kunnen krijgen. En hij bedankte eerst en vooral zijn echtgenote, die vanaf het begin van zijn bureau alle financiele en organisatorische sores had opgelost en dat nog steeds doet. Vervolgens prees hij zijn medewerkers uit al die bijna veertig jaar. Hij bedankte vervolgens de negen architecten (die het in deze bijzondere jury met elkaar eens waren geworden over de keuze voor hem), de organisatie en de sponsor. Tenslotte noemde hij nog de bouwers en de opdrachtgevers zonder wie onze gebouwen niet tot stand zouden komen en afsluitend hield hij een pleidooi voor de actuele Rotterdamse methode, waarbij ook kleinere architectenbureaus zoals dat van hem, maar ook jonge architecten meer kans krijgen om mee te doen aan projecten.

Aan het einde van de bijeenkomst kreeg uw organisator Kees van der Hoeven - geheel tot zijn eigen verrassing, en mede ter gelegenheid van dit tweede lustrum van de prijs - uit handen van Jan Hoekema (burgemeester van Wassenaar) een koninklijke onderscheiding uitgereikt voor zijn inspanningen voor de architectuur en voor de jonge beroepsgroep in ons land.

Ook hij sprak tenslotte een kort dankwoord uit en sloot daarmee de bijeenkomst af.

De kleine expositie met onder meer het werk van de tien Architecten van het Jaar is net als de expositie van de Jonge Architecten Prijs 2016 nog tot en met half januari te bekijken in de hal van het gebouw aan de Pedro Medinalaan 1 in Amsterdam.
Alle foto's zijn van onze trouwe fotograaf > René van den Burg.

Nieuws - 08 december 2016
Expositie en prijsuitreiking Architect van het Jaar 2016

Komende donderdag 15 december worden Koen van Velsen en de negen eerdere Architecten van het Jaar in het zonnetje gezet, onder meer met een kleine expositie van hun werk. Oud-medewerker Jeroen van Schooten (met TeamCS zelf ook Architect van het Jaar 2014) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade zullen Van Velsen toespreken. De Rijksbouwmeester zal vervolgens aan hem de Architect van het Jaar Prijs 2016 uitreiken. Zie onderstaande uitnodiging. U bent van harte welkom, wel graag even een > mailtje als u komt.

Nieuws - 01 december 2016
Koen van Velsen gekozen als Architect van het Jaar 2016

Architect Koen van Velsen (1952) uit Hilversum is de 10e winnaar van de Architect van het Jaar Prijs. Vanwege dit lustrum bestond de jury uit de negen eerdere winnaars, die in twee stemrondes met een overgrote meerderheid kozen voor Van Velsen als laureaat. De prijs zal hem tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdagmiddag 15 december in Amsterdam worden overhandigd door Rijksbouwmeester Floris Alkemade.Koen van Velsen - foto Harry Cock

Architect > Koen van Velsen werkt nu al bijna veertig jaar (vanaf 1977) vanuit zijn zelfstandige architectenpraktijk in Hilversum aan een belangwekkend en gevarieerd oeuvre. Hij is een architect in de klassieke zin van het woord, die in alle rust en ernst aan perfectie werkt. Zijn architectenbureau is altijd bescheiden van omvang gebleven, mede vanwege de ambitie om met zijn medewerkers het vak in de volledige breedte en diepte te kunnen blijven beheersen.

Zijn vakgenoten roemen de consistentie in zijn werk en hebben grote waardering voor zijn kwaliteiten als architect. Zonder modieus te zijn is hij telkens in staat om heldere maar ook eigenzinnige oplossingen te bieden, die zowel een passend antwoord geven op de gestelde vraag, als ook vaker verrassend reageren op de achterliggende thema's rondom de opdracht.Koen van Velsen Architecten - Sportcentrum Rozenburg - foto René de Wit

De complete beheersing van het materiaal waarmee zijn architectuur tot stand komt, is misschien wel Van Velsens grootste kracht. Of dat materiaal nu extreem goedkoop is of zeer exclusief - van multiplex tot marmer - hij weet altijd weer het geëigende materiaal te kiezen en dat vervolgens deskundig toe te passen en te detailleren. Vele van zijn oud-medewerkers beschouwen hem daarom ook als leermeester. Ze begonnen vaker voor zichzelf, zoals Jeroen van Schooten, die hem bij de prijsuitreiking dan ook graag zal toespreken.

Van Velsen zelf wil met zijn werk een bescheiden bijdrage leveren aan een betere omgeving. Als Spoorbouwmeester en Rijksbouwmeester ad interim heeft hij ervaren dat die ambitie op een overkoepelend niveau zelfs nog invloedrijker kan zijn. Actueel werkt hij weer fulltime aan interessante bouwopdrachten. Zijn laatste twee belangrijke projecten werden in 2016 opgeleverd, het Sportcentrum in Rozenburg en het fenomenale Stationscomplex in Breda.Koen van Velsen Architecten - Station Breda - foto René de Wit

De negen eerdere edities van de Architect van het Jaar Prijs werden opgezet als een juryprijs. Elk jaar koos die jury (bestaande uit een belangrijk opdrachtgever, een architectuurcriticus en de vorige prijswinnaar) een architectenbureau, mede aan de hand van een eigen jaarthema. Zoals b.v. kennisontwikkeling, innovatie, klantvriendelijkheid, bedrijfsvoering, de omgang met de opdracht of met de crisis. Dit seizoen hadden de negen juryleden een vrije keuze.

De jury voor 2016 bestond uit de negen eerdere Architecten van het Jaar: UNStudio (2007), Rudy Uytenhaak (2008), SeArch (2009), Onix (2010), Atelier Kempe Thill (2011), Concrete A'dam (2012), RAAAF (2013), TeamCS en Klaske Havik (2014) en Bert Dirrix (2015).

Nieuws - 07 november 2016
Negen eerdere winnaars kiezen samen 10e Architect van het Jaar

Welkom bij de alweer 10e editie van de Architect van het Jaar Prijs. Dit 2e lustrum vormt een goed moment om eens terug te kijken op de negen eerdere edities die we mede dankzij onze trouwe sponsor Alcoa > Kawneer Architectuursystemen mochten organiseren.
Ontstaan vanuit de toenmalige ArchitectenWerk > Top-40 is het de enige prijs die probeert de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek. Het gaat dus niet direct om het gerealiseerde werk (dat is vanzelfsprekend van onbesproken kwaliteit), maar juist over het architectenbureau zelf.
Aan de hand van vragen als: Hoe positioneert het bureau zich binnen de beroepspraktijk, wat zijn de resultaten van die positionering, hoe gaat het bureau om met opdrachtgevers en met medewerkers, met kennisontwikkeling en met vernieuwing, kozen tot nu toe negen jury's telkens een architect die in dat jaar op uitzonderlijke of voorbeeldige wijze voldeed aan deze basisvragen, meestal nog aangevuld met een specifiek jaarthema.

Voor dit 10e seizoen vroegen we alle eerdere winnaars om hun nominaties voor de Architect van het Jaar 2016. Vanuit die longlist wordt stapsgewijs de nieuwe laureaat voor 2016 gekozen, aan wie de prijs (met bijbehorend geldbedrag van € 5.000,-) medio december tijdens een feestelijke bijeenkomst in de gastvrije Mosa > Flagship Store op IJburg in Amsterdam wordt uitgereikt. En wederom gecombineerd met de uitreiking van de > Jonge Architecten Prijs 2016.

Onderstaand vindt u een overzicht van de negen eerdere winnaars, de negentwintig betrokken juryleden (waaronder de helaas veel te vroeg overleden Fer Felder), de zeven videofilms die we bij de prijsuitreikingen konden tonen en die ene NL Architectengids die we in 2008 publiceerden en die onder meer verslag deed van de eerste #AvhJ-Prijs.
Van boven naar beneden en van links naar rechts ziet u de negen eerdere winnaars van de #AvhJ-Prijs: Harm Wassink en Machteld Kors namens > UN Studio (2007), > Rudy Uytenhaak (2008), Bjarne Mastenbroek namens > SeArch (20009), Allard Vogelaar, Alex van de Beld en Haiko Meijer namens > Onix (2010), Oliver Thill en André Kempe namens > Atelier Kempe Thill (2011), ErikJan Vermeulen, Erik van Dillen, Rob Wagemans en Lisa Hassanzahed namens > Concrete Amsterdam (2012), Ronald Rietveld, Arna Mackic en Erik Rietveld namens > RAAAF (2013), Adriaan Geuze en Jan Benthem namens > TeamCS en > Klaske Havik (2014) en tenslotte > Bert Dirrix van diederendirrix (2015).
We verzorgen een kleine expositie van alle winnaars die medio december 2016 voorafgaande aan de prijsuitreiking wordt geopend en die te zien zal zijn tot en met eind januari 2017.


Vanzelfsprekend bedanken we ook alle 29 juryleden die de eerdere negen prijswinnaars hebben gekozen. U ziet ze van boven naar beneden en van links naar rechts:
2007 - Dolf Dobbelaar, Anke van Hal, Hans Beunderman, Mick Eekhout en Fer Felder (helaas veel te vroeg overleden, zie ook ons > In Memoriam); 2008 - Bernard Hulsman, Machiel van Dorst en Robert Winkel; 2009 - Harm Tilman, Andy van den Dobbelsteen en Rudy Uytenhaak; 2010 - Hans Ibelings, Machiel Spaan en Uda Visser; 2011 - Lucas Verweij, Anne Luijten en Alex van de Beld; 2012 - Rudy Stroink, Indira van 't Klooster en André Kempe; 2013 - Jos Melchers, Hilde de Haan en ErikJan Vermeulen; 2014 - Bernard Colenbrander, Sylvia Pijnenborg en Ronald Rietveld; 2015 - Carel de Reus, Klaske Havik en Jeroen van Schooten.Van boven naar beneden en van links naar rechts de zeven videofilms die we maakten:
Te beginnen met een verslag van de jurydag in > 2008. Interviews met de drie categorie winnaars in > 2009. Gesprekken met de drie juryleden aan de hand van het jaarthema 'de Opdracht' in > 2010. Drie eerdere winnaars kijken terug op hun #AvhJ-Prijs in > 2011. Interviews met de architect-directeuren van de acht genomineerde bureaus in > 2012. Een compilatie van de vijf voorgaande films in > 2013. Tenslotte impressies van de jurydag met Carel de Reus, Klaske Havik en Jeroen van Schooten in > 2015.

Eind 2008 presenteerden wij onze eerste NL Architectengids in print. Een handzame (past in binnenzak en damestas) uitgave met daarin opgenomen 1.250 Nederlandse architectenbureaus aangevuld met allerlei extra informatie en met voor de bureaus de mogelijkheid om tegen een bescheiden vergoeding kleine of grotere beelden van hun werk toe te voegen.

De oplage bedroeg 3.000 exemplaren waarvan ongeveer de helft gratis werd verstuurd aan alle professionele opdrachtgevers in Nederland (alle vak-wethouders, gemeentelijke diensten, projectontwikkelaars en woningcorporaties).
Het middenkatern van de gids deed verslag van de eerste Architect van het Jaar Prijs in 2007 die werd gewonnen door UN Studio uit Amsterdam.


Volg hier straks de jury
> Longlist en laureaat

AvhJ 2015
> Bert Dirrix
> film - juryberaad

AvhJ 2014
> TeamCS & Klaske Havik

AvhJ 2013
> RAAAF
> film - compilatie

AvhJ 2012
> Concrete Amsterdam
> film - genomineerden

AvhJ 2011
> Atelier Kempe Thill
> film - eerdere winnaars

AvhJ 2010
> Onix Architecten
> film - juryleden

AvhJ 2009
> SeARCH Bj.Mastenbroek
> film - categoriewinnaars

AvhJ 2008
> Rudy Uytenhaak
> film - jurydag

AvhJ 2007
> UN Studio

Info over de sponsors
> Alcoa Kawneer
> ArchitectenWerk
> Rijnja Repro

Mediapartner
> Architectenweb

> terug naar homepageHet tijdschema
- Bekendmaking en start nominaties > 07 november 2016
- Bekendmaking laureaat > begin december 2016
- Expositie en prijsuitreiking > medio december 2016
- Expositie te bezoeken tot en met > eind januari 2017

De Sponsoring
Kawneer > (voorheen Alcoa Architectuursystemen) uit Harderwijk is - naast ArchitectenWerk zelf - voor de tiende maal hoofdsponsor van de prijs. Zij steunen de organisatie en stellen net als vorig jaar een hoofdprijs van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar. Rijnja > Repro verzorgt alle prints.

We zoeken nog meer sponsors, onder meer voor onderdelen van het feestelijke programma tijdens de prijsuitreiking. Wij bieden u verder de mogelijkheid om de naam van uw product, dienst of bedrijf te verbinden aan de de expositie, de website en/of de nadere publiciteit rondom de prijs. Tenslotte kunt u hier via banners reclame maken voor uw product, bedrijf of dienst.

Het Buitenland
Voor Nederland is dit de tiende keer dat de 'Architect van het Jaar' prijs wordt georganiseerd. Al vanaf 1962 bestaat in de USA - op initiatief van de architectenvereniging AIA - de jaarlijkse > 'Architecture Firm of the Year Award' en in de UK organiseert het tijdschrift Building Design reeds een aantal jaren de jurering van de Engelse > 'Architectural Practice of the Year Award'.

Organisatie en Secretariaat
ArchitectenWerk - Kees van der Hoeven, mail direct > kavander(at)xs4all.nl.
Vormgeving beeldmerk > Roald Triebels Amsterdam.

1996-2016 © > ArchitectenWerk - NL 2242 PP/3 - Wassenaar